Providing Industry Education That Meets Business Standards

E.M. Raaij, van, W.A. Weimer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)91-101
TijdschriftIndustry and Higher Education
Volume17
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit