Providing Architectural Languages and Tools Interoperability through Model Transformation Technologies

Ivano Malavolta, Henry Muccini, Patrizio Pelliccione, Damien A. Tamburri

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

73 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)119-140
TijdschriftIEEE Transactions on Software Engineering
Volume36
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit