Prototype tools for application analysis/profiling and parallelization

E. Diken, R. Corvino, L. Jozwiak

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Originele taal-2Engels
UitgeverijASAM
Aantal pagina's66
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit