Proton transfer in zeolites: A comparison between cluster and crystal calculations

E.H. Teunissen, C. Roetti, C. Pisani, A.J.M. Man, de, A.P.J. Jansen, R. Orlando, R.A. Santen, van, R. Dovesi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

38 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Proton transfer in zeolites: A comparison between cluster and crystal calculations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Rekenkunde

Fysica en Astronomie