Proton magnetic resonance spectra of carbanions two linear relations of chemical shifts

H. Kloosterziel, G.J. Heiszwolf

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Proton magnetic resonance spectra of carbanions two linear relations of chemical shifts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry