Proton conductive cationic nanoporous polymers based on smectic liquid crystal hydrogen-bonded heterodimers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
69 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Proton conductive cationic nanoporous polymers based on smectic liquid crystal hydrogen-bonded heterodimers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen