Protein partitioning driven by excluded-volume interactions in an aqueous nonionic micellar-gel system

D. Roosmalen, van, M.J. Lazzara, L.J.P. Broeke, van den, J.T.F. Keurentjes, D. Blanckstein

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  7 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Protein partitioning driven by excluded-volume interactions in an aqueous nonionic micellar-gel system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Chemische stoffen

  Medicijnen en Levenswetenschappen