Protein-engineered Cowpea Chlorotic Mottle Virus-like particles as a drug delivery platform

Daan Franciscus Mathijs Vervoort

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

174 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Biomedical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • van Hest, Jan C.M., Promotor
  • Merkx, Maarten, Promotor
Datum van toekenning23 apr. 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5254-2
StatusGepubliceerd - 23 apr. 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit