Protein-based materials, toward a new level of structural control

J.C.M. van Hest, D.A. Tirrell

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenAcademicpeer review

354 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Protein-based materials, toward a new level of structural control'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen