Protecting information in systems of systems

D. Trivellato, N. Zannone, S. Etalle

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Protecting information in systems of systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen