Prosthetic Valve Endocarditis After Aortic Valve Replacement: Differences Between Biological and Mechanical Prostheses

Naomi Timmermans, Ka Yan Lam, Albert van Straten, Marcel van 't Veer, Mohamed Soliman-Hamad (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Prosthetic Valve Endocarditis After Aortic Valve Replacement: Differences Between Biological and Mechanical Prostheses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry