Prosthetic possibilities with the Denar "Steri-Oss" implant

P.A. Leclercq, G. Magnien

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Prosthetic possibilities with the Denar "Steri-Oss" implant'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie