Prostate segmentation: an efficient convex optimization approach with axial symmetry using 3-D TRUS and MR images

Wu Qiu, Jing Yuan, Eranga Ukwatta, Yue Sun, Martin Rajchl, Aaron Fenster

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

60 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)947-960
Aantal pagina's14
TijdschriftIEEE Transactions on Medical Imaging
Volume33
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit