Prostate cancer localization by contrast-ultrasound-dispersion imaging : results from a pilot study

M. Mischi, M.P.J. Kuenen, Harrie Beerlage, J.J.M.C.H. Rosette, de la, H. Wijkstra

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 29th Conference of the European Association of Urology, 11-15 April 2014, Stockholm, Sweden
UitgeverijEAU
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit