Prospects for Bose-Einstein condensation in cesium

S.J.J.M.F. Kokkelmans, B.J. Verhaar, K. Gibble

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    39 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Prospects for Bose-Einstein condensation in cesium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Fysica en Astronomie