Prospects for Bose-Einstein condensation in cesium

S.J.J.M.F. Kokkelmans, B.J. Verhaar, K. Gibble

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  39 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  Abstract only from the DAMOP Meeting
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1327-
  TijdschriftBulletin of the American Physical Society
  Volume43
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1998

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Prospects for Bose-Einstein condensation in cesium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit