Prosodic correlates of disconfirmations

E.J. Krahmer, M.G.J. Swerts, M. Theune, M.F. Weegels

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  TitelProceedings of the ESCA international workshop on dialogue and prosody, Veldhoven, The Netherlands, September 1-3, 1999
  Pagina's169-174
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit