Propositielogica

R.V. Schuwer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

Samenvatting

Kennis van formele logica is bij het gebruiken van databases van wezenlijk belang. Gegevens of combinaties van gegevens zijn immers op te vatten als representaties van uitspraken. Met uitspraken kan worden geredeneerd, nieuwe gegevens kunnen op een al dan niet correcte wijze worden afgeleid. De formele regels om met gegevens correct (vanuit logisch standpunt gezien) om te gaan worden gegeven door een logica. Deze bijdrage geeft een inleiding in de propositie- logica. Deze logica is te beschouwen als een basis, waarop vele andere logica’s voortbouwen. Behandeld worden onder meer de begrippen uitspraak, waarheidswaarde, waarheidstabellen en redeneerschema’s.
Originele taal-2Nederlands
TitelHandboek database systemen
RedacteurenR.F. Lans, van der, H.J. Pels, R.A. Meersman
Plaats van productieAlphen a/d Rijn
UitgeverijArray publications
Pagina's1230-1-1230-14
ISBN van geprinte versie90-74562-01-9
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit

Schuwer, R. V. (1994). Propositielogica. In R. F. Lans, van der, H. J. Pels, & R. A. Meersman (editors), Handboek database systemen (blz. 1230-1-1230-14). Alphen a/d Rijn: Array publications.