Proportional plus integral control for set-point regulation of a class of nonlinear RLC circuits

F. Castaños, B. Jayawardhana, R. Ortega, E. Garcia Canseco

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Proportional plus integral control for set-point regulation of a class of nonlinear RLC circuits'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen