Properties of linear canonical integral transforms

T. Alieva, M.J. Bastiaans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Properties of linear canonical integral transforms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde