Properties and constructions of binary channel codes

K.A. Schouhamer Immink

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

239 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Schalkwijk, J.P.M., Promotor
  • Cattermole, K.W., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning3 mei 1985
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit