Propagation rate coefficients of styrene and methyl methacrylate in supercritical CO2

A.M. Herk, van, L.G. Manders, D.A. Canelas, M.A. Quadir, J.M. DeSimone

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

42 Citaten (Scopus)
122 Downloads (Pure)

Samenvatting

Without abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4780-4782
TijdschriftMacromolecules
Volume30
Nummer van het tijdschrift13
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Propagation rate coefficients of styrene and methyl methacrylate in supercritical CO2'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit