Propagation of pressure waves in microchannels containing gas-liquid slug flow

E.V. Rebrov, M.H.J.M. Croon, de, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelGreen Chemical Reaction Engineering for a Sustainable Future. Proceedings of the 20st Int. Symp. on Chemical Reaction Engineering (ISCRE-20), 7-10 September 2008, Kyoto, Japan
RedacteurenH. Komiyama
UitgeverijSociety of Chemical Engineers, Japan
Pagina'ssubmitted-
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit