Propagation of electromagnetic waves in a planarly stratified, isotropic, warm plasma with a resonance layer

L.P.J. Kamp, M.P.H. Weenink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Propagation of electromagnetic waves in a planarly stratified, isotropic, warm plasma with a resonance layer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen