Propagation, dynamics and control of laminar premixed flames

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Propagation, dynamics and control of laminar premixed flames'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen