Proofs of partial knowledge and simplified design of witness hiding protocols

R. Cramer, Ivan Damgard, B. Schoenmakers

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Proofs of partial knowledge and simplified design of witness hiding protocols'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde