Proof of concept of a 45-second cardiorespiratory fitness self-test for coronary artery disease patients based on accelerometry

G. Papini, A.G. Bonomi, W. Stout, Jos J. Kraal, Hareld M.C. Kemps, F. Sartor

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
146 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Proof of concept of a 45-second cardiorespiratory fitness self-test for coronary artery disease patients based on accelerometry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen