Promotion by vanadium compound of the elementary reaction steps in the synthesis gas reaction catalyzed by rhodium

T. Koerts, W.J.J. Welters, R.A. Santen, van, L.E.Y. Nonneman, V. Ponec

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
20 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Promotion by vanadium compound of the elementary reaction steps in the synthesis gas reaction catalyzed by rhodium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen