Promoted iridium and copper catalysts : a characterization and reactivity study

L.M.P. van Gruijthuijsen

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  326 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Department of Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • van Santen, Rutger A., Promotor
  • Koningsberger, D.C., Promotor
  • Niemantsverdriet, Hans, Co-Promotor
  Datum van toekenning30 sep 1993
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit