Prominence as a function of the location of pitch movement

A.F.V. Katwijk, van, G.A. Govaert

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Prominence as a function of the location of pitch movement'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Arts and Humanities