Prominence as a function of the location of pitch movement

A.F.V. Katwijk, van, G.A. Govaert

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Prominence as a function of the location of pitch movement'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine and Dentistry

  Earth and Planetary Sciences