Prominence as a function of the location of pitch movement

A.F.V. Katwijk, van, G.A. Govaert

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)115-117
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume2
  StatusGepubliceerd - 1967

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Prominence as a function of the location of pitch movement'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit