ProM : the process mining toolkit

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

74 !!Citations (SciVal)
111 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'ProM : the process mining toolkit'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen