Proline primed helix length as a modulator of the nuclear receptor-coactivator interaction

S. Fuchs, H. Nguyen, T.T.P. Phan, M.F. Burton, L. Nieto Garrido, I.J. Vries - van Leeuwen, de, A. Schmidt, M. Goodarzifard, S.M. Agten, R. Rose, C. Ottmann, L.G. Milroy, L. Brunsveld

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Proline primed helix length as a modulator of the nuclear receptor-coactivator interaction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen