Projectmanagementprogramma's onvolwassenen

L.H. Kroep, H. Korenromp, G. Visman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

Ook dit jaar heeft de Werkgroep Pakketkeuze van het Project Management Instituut Nederland, drie verschilende projectmanagementprogramma’s onderworpen aan de door hen ontwikkelde testcase-methode. Ter voorbereiding op de jaarlijkse lezingencyclus over de verschilende aspecten van het selecteren van projectmanagement-software werden dit keer Primavera 5.0, PMW 1.4 en Pertmaster Advance 2.4 onder de loep genomen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)48-51
Aantal pagina's4
TijdschriftSoftware Magazine
Volume10
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit