Projection technique for the structure identification of MIMO systems

Zhang Zhiyong

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

26 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelSystems and control : 9th Benelux meeting, March 14-16, 1990, Veldhoven, The Netherlands
Plaats van productieAmsterdam
UitgeverijCentrum voor Wiskunde en Informatica
StatusGepubliceerd - 1990
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit