Projection operator formalism and entropy

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    2 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Projection operator formalism and entropy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen