Projectevaluatie door middel van de kapitaalwaardemethode

C. Enden, van der, L.A. Soenen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

26 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)583-600
TijdschriftEconomisch en Sociaal Tijdschrift
Volume34
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 1980

Citeer dit