Projected slabs: approximation of perspective projection and error analysis

A. Vilanova, R. Wegenkittl, E. Gröller

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Projected slabs: approximation of perspective projection and error analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen