Progress in FGM-LES modeling of igniting n-heptane sprays in a constant volume

C. Bekdemir, L.M.T. Somers, L.P.H. Goey, de, J. Tillou, C. Angelberger

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Progress in FGM-LES modeling of igniting n-heptane sprays in a constant volume'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen