Programming by demonstration

T. Korssen, I.A.C. Soute (Begeleider)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

3 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit verslag beschrijft hoe Programming by Demonstration (PbD) kan worden toegepast om een systeem met één vrijheidsgraad. PbD stelt ons in staat om een robot te programmeren door de beweging meerdere malen voor te doen. Er wordt van deze demonstratiedata een Gaussian Mixture Model (GMM) gemaakt en via Gaussian Mixture Regression (GMR) wordt een ‘geleerde’ curve bepaald. In dit verslag is gekeken naar parameters die van invloed zijn op het genereren van een nauwkeurige GMM en GMR en hoe deze parameters gekozen kunnen worden om een optimaal eindresultaat te behalen.
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's39
StatusGepubliceerd - 2013

Publicatie series

NaamD&C
Volume2013.014

Bibliografische nota

Bachelor eind project. - DC 2013.014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Programming by demonstration'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit