Programmeren op veranderbaarheid

G.P. Jacobs, P.G.S. Rutten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

Werd de vraag om veranderbaarheid tot zo'n 5 jaar terug vooral vanuit de wetenschappelijke hoek gesteld, nu zien we een sterk groeiend besef en een bijbehorende vraag naar veranderbaar bouwen vanuit de markt. Niet in het minst draagt de maatschappelijke vraag naar duurzaamheid bij naar in de tijd flexibele huisvestingsoplossingen. Daarnaast wordt vanuit de overheid - bijvoorbeeld door middel van het programma demonstratieprojecten IFD-bouwen (Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen) - het denken over veranderbaar bouwen gestimuleerd. Toch lijkt de bouwpraktijk nog moeite te hebben met het materialiseren van de veranderbare bouwwens. Om de principes van veranderbaar bouwen in een bouwproject in te bedden, is een daarop afgestemd Programma van Eisen nodig. Dit artikel beschrijft een alternatieve wijze voor het opstellen van een Programma van Eisen dat ruimte laat voor veranderbaarheid.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)48-55
Aantal pagina's7
TijdschriftFacility Management Magazine
Volume14
Nummer van het tijdschrift95
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit