Programmed morphing of liquid crystal networks

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

817 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Schenning, Albert P.H.J., Promotor
  • Broer, Dirk J., Promotor
Datum van toekenning13 nov 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3729-7
DOI's
StatusGepubliceerd - 13 nov 2014

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit