Programmable gain equalizer for multi-core fiber amplifiers

N.K. Fontaine, B. Guan, R. Ryf, H. Chen, A.M.J. Koonen, S.J. Ben Yoo, K. Abedin, J. Fini, T.F. Taunay, D.T. Neilson

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Programmable gain equalizer for multi-core fiber amplifiers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie