Programmable adaptive BVT for future optical metro networks adopting SOA-based switching nodes

Laura Martín González, Sjoerd van der Heide, Xuwei Xue, John van Weerdenburg, Nicola Calabretta, Chigo Okonkwo, Josep M. Fàbrega, Michela Svaluto Moreolo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
76 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Programmable adaptive BVT for future optical metro networks adopting SOA-based switching nodes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Medicijnen en Levenswetenschappen