Programmable adaptive BVT for future optical metro networks adopting SOA-based switching nodes

Laura Martín González, Sjoerd van der Heide, Xuwei Xue, John van Weerdenburg, Nicola Calabretta, Chigo Okonkwo, Josep M. Fàbrega, Michela Svaluto Moreolo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
72 Downloads (Pure)

Zoekresultaten