Proefopzetten

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Statistiek houdt zich onder andere bezig met het analyseren van data. Uit data wil men dan conclusies trekken of vragen beantwoorden. De manier waarop de data (waarnemingen) verzameld worden heet een proefopzet. Dit is dus de manier waarop het experiment georganiseerd wordt. Het is heel belangrijk dit goed te doen. Men wil duidelijke en goede conclusies kunnen trekken. Bovendien wil men dit zo efficiënt mogelijk doen. De manier waarop het experiment georganiseerd is kan veel beperkingen opleveren met betrekking tot de conclusies: er kunnen verkeerde conclusies worden getrokken.
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)229-232
  TijdschriftEuclides
  Volume83
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit