Produktspecificatie in produktiebeheersingssystemen door middel van variant-stuklijsten

D.R. Muntslag, E.A. Veen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

37 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)44-58
TijdschriftInformatie
Volume35
Nummer van het tijdschriftjanuari
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit