Produkten gemodelleerd voor ontwerp en produktie : "feature modelling" als onderdeel van DTM

H.A.M. Valkenburg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  32 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Aan de Technische Universiteit Eindhoven is door de CAE groep van de faculteit Werktuigbouwkunde een onderzoek verricht naar de toepasbaarheid van een systeem voor geintegreerde computerondersteuning bij het ontwerpen en produceren van produkten in de metaalverwerkende industrie. Het onderzoek richtte zich voornamelijk op een onderdeel uit een compleet " Design to Manifacture" -pakket (DTM) en wel de zogenaamde DTM/Feature Modeller.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)4-10
  Aantal pagina's7
  TijdschriftMechanische Technologie
  Volume3
  Nummer van het tijdschriftdecember
  StatusGepubliceerd - 1993

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Produkten gemodelleerd voor ontwerp en produktie : "feature modelling" als onderdeel van DTM'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit