Productivity growth in Asian manufacturing : the structural bonus hypothesis examined

M.P. Timmer, A. Szirmai

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

128 Citaties (SciVal)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Productivity growth in Asian manufacturing : the structural bonus hypothesis examined'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie